Pienryhmäkoti Aura Oy

 
Pienryhmäkoti Aura on tukea ja kuntouttavaa hoitoa antava 7-paikkainen lastensuojeluyksikkö Auran kunnassa, Varsinais-Suomessa. Kotimme sijaitsee rauhallisella alueella Auran keskustan tuntumassa. Lähellä on Auran yhtenäiskoulu jossa on mahdollista tarjota myös erityisopetusta tarvitseville lapsille suunniteltua opetusta. Harrastukset ja palvelut sijaitsevat kävelymatkan päässä.

Perustehtävämme on tarjota lapsille ja nuorille ympärivuorokautista, ammatillista ja laadukasta hoitoa sekä jälkihuollon palvelut itsenästymisen kynnyksellä. Pienryhmäkoti Aurassa haluamme olla tiivisti yhteistyössä lapselle tärkeiden ihmisten kanssa, koska lapsen kehityksen kannalta pysyvät ihmissuhteet ovat erityisen tärkeitä ja näin lapsi ja nuori tulee nähdä osana perhettään ja sukuaan. Teemme lasten perheiden kanssa tiiviisti yhteistyötä.

Toimintamme perustuu normaaliin arjessa elämiseen, turvallisessa ja välittävässä ympäristössä, jossa on selkeät rajat. Koulun ja opiskelun tukemisen lisäksi harrastusten tukeminen, sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja omien vahvuuksien löytäminen myös pienryhmäkodin ulkopuolelta ovat osa lapsen ja nuoren hoitoa ja kasvatusta.

Erityisosaamisemme

Pienryhmäkoti Aurassa on pitkää kokemusta psykiatrisesta hoitotyöstä nuorisopsykiatrialla, työskentelyä erityislastensuojelulaitoksissa, päihde- ja mielenterveystyöstä ja kiintymyshäiriöisten lasten kanssa työskentelemisessä hyvin tuloksin.

Meille otetaan lapsia ja nuoria jotka sijoitetaan joko kotoaan, lastensuojelulaitoksesta tai psykiatriselta sairaalaosastolta. Teemme tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen, psykiatrian poliklinikan sekä psykiatrian osaston henkilökunnan kanssa.

Käytämme tarvittaessa nuorisopsykiatrisen osaston nuorisopsykiatri Kim Kronströmin palveluja.

Kotiin tehtävä perhetyö

Vuoden 2014 alussa Pienryhmäkoti Aura aloittaa uuden palvelun. Alamme tehdä ennaltaehkäisevää perhetyötä perheen kotona, palvelun sisältö arvioidaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Lisäkysymyksiin vastaa johtaja Merja Haavisto ja vastaava ohjaaja Henna Helenius.

Jälkihuolto

Tarjoamme jälkihuoltopalvelua 18 vuotta täyttäville nuorille Auran lähikunnissa (n. 50km säteellä). Jälkihuolto suunnitellaan yksilöllisesti nuoren tarpeet huomioon ottaen.

Valvotut vaihdot ja tapaamiset

Pienryhmäkoti Aurassa on mahdollista järjestää valvottuja vaihtoja ja tapaamisia.