Yleistä

Arvojamme ovat oikeudenmukaisuus, toisten kunnioittaminen, luottamuksellisuus, tasa-arvoisuus, rehellisyys sekä yhteisöllisyys. Toimintamme perustuu lastensuojelulakiin ja sen lähtökohtana on moniammatillinen työryhmä, jossa hyödynnetään eri ammattikuntien tuomia näkökulmia työhön. Henkilökunta kouluttautuu säännöllisesti ja pitää näin ammattitaitoaan yllä.

Pienryhmäkoti Auran henkilökunnalle on tärkeää, että saamme tehdä yhteistyötä lapselle tärkeiden ihmisten kanssa. Lapselle tärkeät ihmiset ovat tervetulleita pienryhmäkotiimme tapaamaan lasta ja jopa viettämään sovitusti yövierailuja joihin meillä on hyvät tilat.

Arki ja säännöt

Kotimme on yhteisö, jossa on yhteisesti sovitut säännöt, jotka luodaan aikuisen ohjaamana yhdessä lasten kanssa. Lapsen osallistuminen toimintaan ja päätöksiin on suhteessa hänen ikäänsä ja kehitysvaiheeseensa, myös lapsen senhetkiset voimavarat huomioon ottaen. Toimintamme perustuu normaaliin arjen elämiseen, selkeät rajat omaavassa turvallisessa ja välittävässä ympäristössä. Sääntöjen kautta lapsi oppii myös löytämään rajoja, työskentelemään ja olemaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa, joka auttaa sosiaalisten taitojen kehittymisessä.

Arki pitää sisällään vuorokausi- ja viikkorytmin, jossa huomioidaan lapsen ikä, koulunkäynti ja harrastukset. Säännölliset ruokailut, puhtaus, riittävä yöuni ja liikunta takaavat lapselle/nuorelle terveet elämäntavat ja myönteisen kehityksen. Meillä opitaan arjen askareita yhdessä aikuisten ja muiden lasten/nuorten kanssa.

Harrastukset

Harrastuksilla tuetaan lapsen säännöllistä vuorokausirytmiä, terveitä elämäntapoja ja sosiaalisten suhteiden luomista. Kannustamme jokaista lasta henkilökohtaiseen harrastustoimintaan. Yhdessä harrastamme monipuolisesti tutustumalla erilaisiin harrastustoimintoihin.

Liikunta, retkeily luonnossa, elokuvissa käynti, kulttuuriin tutustuminen, askartelu ja ostosretket ovat oleellinen osa virkistystoimintaa. Retkeilyn ja erilaisten matkojen tarkoituksena on tarjota elämyksiä sekä avartaa lasten ja nuorten maailmankatsomusta.

Naantalin Merimaskussa, Kaita nimisessä saaressa meillä on kesämökki josta saamme nauttia lasten kanssa. Mökki on valmistunut keväällä 2014. Mökillä on tarkoitus viettää lasten kanssa lomaa, lasten perheiden kanssa perhepäiviä ja myös virkistäytyä erilaisin kokoonpanoin. Venematka mökille on lyhyt, n. 5 min ja mökki sijaitsee turvallisella ja suojaisalla tontilla.

Pienryhmäkoti Aura toimii Unicef lahjoittajana ja Plan kummina.

Pienryhmäkoti Aura tukee nuorisotoimintaa ja Lapin pelastushelikopteri Aslakin toimintaa 2013, 2014 ja 2015. Olemme tukeneet Jo-Jo teatterin toimintaa 2015.

Omaohjaaja

Jokaisella lapsella on kaksi omaohjaajaa, jotka vastaavat hänen hyvinvoinnistaan kokonaisvaltaisesti. Omaohjaajien ja lapsen välinen suhde on ammatillinen vuorovaikutussuhde lapsen ja aikuisen välillä, joka pyrkii tarjoamaan lapselle korjaavia kokemuksia suhteessa aikuiseen ihmiseen. Monesti tämä tapahtuu kodissa arkisten askareiden lomassa, mutta myös harrastusten sekä lapsen ja omaohjaajan kahden kesken viettämän ajan myötä.

Omaohjaaja -menetelmällä turvataan lapsen yksilöllinen, suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kasvattaminen ja hoitaminen.